Mir mole wéi de Picasso
bal färdeg ...
gemolt:7.7.2001
D'5. Schouljoër (classe vom P. Arendt) copéiert an enger Germeinschaftsarbecht e Wierk vum Picasso, dat mir ausgesicht haten, well d'Faarwen eis gefall hun.
Hei gesitt dir eis Bild dat gläich färdeg ass. Jideren wun eiser Klass huet geholef. Et war cool.

Technik:
d'Faarwe gin gemëscht aus Gouache, Latex a Waasser

gemolt gët op Calico